Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста входить до складу Національного Товариства Червоного Хреста України, яке в свою чергу є складовою частиною Міжнародного червонохресного руху. Свої завдання виконує виходячи з основоположних принципів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця - гуманності, неупередженості, нейтральності, незалежності, добровільності, єдиності, універсальності. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ Є: надання медико-соціальної допомоги незахищеним верствам населення - самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, інвалідам, багатодітним та неповним сім'ям, дітям - сиротам, дітям вулиці, біженцям, мігрантам, постраждалим від природних і техногенних катастроф. Чернівецьке обласне Товариство Червоного Хреста проводить санітарно-профілактичну роботу, навчає населення навичкам надання першої допомоги, організовує безоплатне донорство, поширює знання про міжнародне гуманітарне право.

ПРАВОВИЙ СТАТУС:
Свою діяльність Чернівецька обласна організаця Товариства Червоного Хреста як складова частина Товариства Червоного Хреста України здійснює, керуючись Конституцією України, Законами України "Про Товариство Червоного Хреста України" і "Про символіку Червоного Хреста та Червоного Півмісяця в Україні", іншими законодавчими актами, Статутом Товариства Червоного Хреста України та Положенням "Про Товариство Червоного Хреста України".

Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста складається із:
* 11 районних організацій ТЧХ
* 1 міської організації ТЧХ

Захист життя людини, запобігання та полегшення людських страждань, насамперед під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій, утвердження ідеалів миру, добра та милосердя. Як добровільна громадська гуманітарна організація Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста допомогає органам місцевої влади, місцевого самоврядування у наданні медичної та гуманітарної допомоги під час зброїних конфліктів та в мирний час, участь у наданні міжнародної допомоги у разі катастроф і надзвичайних ситуацій, забезпечення медико - соціальної допомоги найменш соціально захищеним верствам населення.